Utsikt från Vargberget
DSC_2149
DSC_1924

Pågående arbete

 

Under sommaren har många nya informationsskyltar satts upp av föreningen. 

Ett antal stigar har också fått ledmarkering.Korphyttan har röjts och vi anlägger nya stigar. Snart kommer informationsskyltar upp även där.Geologislingans beskrivning har lagts in här under besöksmål. Skyltuppsättning kommer förhoppningsvis att ske under våren 2021.Kalender


Tack till alla som besökt våra evenemang under 2020!

14 intressanta utflykter har det blivit samt 3 annonserade guidningar. Dessutom firades Geologins dag med föreläsningar, guidningar och utställningar. 

Pga pandemin blir det inga arrangemang inomhus i vinter.

Välkommen till Geopark Riddarhyttan!Geopark Riddarhyttan erbjuder en resa från 2 miljarder år sedan fram till nutid.

 

Vulkaner och inlandsis har satt sin prägel på området som hyser många geovetenskapligt och kulturhistoriskt intressanta platser.

 

Här har bedrivits mineralutvinning och bergsbruk under lång tid. De äldsta spåren av järnutvinning är från 700 före Kristus då man utvann järn från rödjord.

 

Bastnäs gruvfält är känt för sin mineralrikedom och lockar besökare från världens alla hörn. Här gjordes också upptäckten av 2 nya grundämnen.

 

Om bergsbruket vittnar de ruiner efter hyttor och bostäder som finns här och var i skogarna. En välbevarad masugn kan besökas, ett antal hyttruiner samt lämningar efter ett kopparverk där man producerat koppar för bl.a. mynttillverkning.


Geologislingan tar besökaren med på en intressant resa i inlandsisens spår. Genom de 30 olika etapperna går färden genom isdeltan, åsryggar, dödisgropar och mycket mer.


Geopark Riddarhyttan lyfter speciellt fram 8 besöksmål som representerar bergrunden, landskapformerna och kulturhistorien. Klicka på beskrivningen för att få veta mer om besöksmålet.

Geopark Riddarhyttan drivs av föreningen Geocentrums Vänner i Riddarhyttan. Genom geoparken vill föreningen öka intresset och kunskapen om geologi, naturvetenskap och kulturhistoria. 


Genom föreningen ordnas också utflykter, guidningar, seminarier, evenemang och andra aktiviteter. Föreningen arbetar också med skyltning, ledmarkering, information och förbättrad tillgänglighet vid beöksmålen och vid vissa av de övriga besöksvärda platserna.


Dela

 Geopark Riddarhyttan 2020

123 632 75 06

GEOPARK RIDDARHYTTAN


Senast ändrad 210113