Geopark Riddarhyttan
Hem

Välkommen till Geopark Riddarhyttan!

Geopark Riddarhyttan erbjuder en resa från 2 miljarder år sedan fram till nutid.

Vulkaner och inlandsis har satt sin prägel på området som hyser många geovetenskapligt och kulturhistoriskt intressanta platser.

Här har bedrivits mineralutvinning och bergsbruk under lång tid. De äldsta spåren av järnutvinning är från 700 före Kristus då man utvann järn från rödjord.

Bastnäs gruvfält är känt för sin mineralrikedom och lockar besökare från världens alla hörn. Här gjordes också upptäckten av 2 nya grundämnen.

Om bergsbruket vittnar de ruiner efter hyttor och bostäder som finns här och var i skogarna. En välbevarad masugn kan besökas, ett antal hyttruiner samt lämningar efter ett kopparverk där man producerat koppar för bl.a. mynttillverkning.

Istidsleden tar besökaren med på en intressant resa i inlandsisens spår. Genom de 30 olika etapperna går färden genom isdeltan, åsryggar, dödisgropar och mycket mer.

Geopark Riddarhyttan lyfter fram traktens besöksmål som representerar berggrunden, landformerna och kulturhistorien. 

Stöd Geopark Riddarhyttan

Swisha ditt bidrag så stödjer du oss i vårt arbete!

QR-kod stöd

© Geopark Riddarhyttan 2024

Senast ändrad 240718