Välkommen till Geopark Riddarhyttan!
Geopark Riddarhyttan erbjuder en resa från 2 miljarder år sedan till nutid.

 

Vulkaner och inlandsis har satt sin prägel på området som hyser många geologiskt intressanta besöksmål.

 

Här har bedrivits mineralutvinning och bergsbruk under lång tid. De äldsta spåren av järnutvinning är från 700 före Kristus då man utvann järn från rödjord.

 

Bastnäs gruvfält är känt för sin mineralrikedom och lockar besökare från världens alla hörn. Här gjordes också upptäckten av 2 grundämnen, lantan och cerium.

 

Om bergsbruket vittnar de ruiner efter hyttor och bostäder som finns här och var i skogarna. En välbevarad masugn kan besökas, ett antal hyttruiner samt  ett lämningar efter ett kopparverk där man producerat koppar för bl.a. mynttillverkning.


Geologislingan tar besökaren med på en resa i inlandsisens spår. Genom de 30 olika etapperna går färden genom isdeltan, åsryggar, dödisgropar och mycket mer.

 

Geopark Riddarhyttan drivs av föreningen Geocentrums Vänner i Riddarhyttan. Genom föreningen ordnas  utflykter, guidningar, seminarier, evenemang och andra aktiviteter.