Kopparverket

Text är under framtagande!

Arbetarbostäder
Kopparslagg
Dammar
Kallrostning
Bälgen
Kopparboden

GEOPARK RIDDARHYTTAN


 Geopark Riddarhyttan 2022

Senast ändrad 221031