Geopark Riddarhyttan
Om oss

Geocentrums Vänner i Riddarhyttan

Föreningen


Ansvarig för Geopark Riddarhyttan är föreningen Geocentrums Vänner i Riddarhyttan. Det är en ideell förening som arbetar för att öka intresset för, och kunskaperna kring, naturvetenskap och geovetenskap i kombination med kulturhistoria.  Geoparken lyfter fram besöksmålen i och kring Riddarhyttan för att boende och besökare ska få kännedom om dessa.


Långsiktigt mål för föreningen är att skapa ett ”centrum för geologisk forskning och undervisning”. Ett centrum ska inrymma lokaler för forskning, föreläsning, logimöjlighet mm. Tanken på ett geologiskt centrum tillkom i samband med att då arkitektstuderande Gustav Wennerberg gjorde ett examensarbete om möjligheterna att nyttja områdets geologiska säregenhet och utveckla ett geologi- och besökscentrum. Ideén uppstod då att skapa ett centrum för studier och forskning.


Föreningen lyfter fram fakta och kunskap kring Geoparkens besöksmål. Ambitionen är också att underlätta det fysiska besöket på platserna genom tillgänglighetsåtgärder i form av ledmarkering, bord m.m.


Genom föreningen ordnas utflykter, guidningar, seminarier, evenemang och andra aktiviteter. Föreningen arbetar också med skyltning, ledmarkering, information och förbättrad tillgänglighet vid vissa av beöksmålen och vid vissa andra besöksvärda platser.


På sikt kommer föreningen ansöka hos SGU för att Geopark Riddarhyttan ska bli antagen som svensk geopark.

Mitt i Skilå friluftsområde, i den gamla arbetarbostaden i Skila, har Geocentrums Vänner i Riddarhyttan sitt kontor. Här delar vi lokaler med två andra lokala föreningar.


Vi har inga öppettider men kontakta oss gärna om du vill besöka oss i Skila.

Skila

Föreningslokalen i Skila.

Medlemskap


Medlemskap i föreningen kostar 50 kronor per år. Familjemedlemskap kostar 100 kronor per år.

Betala till bankgiro 757-0609 eller via swish 123 632 75 06.

Kom ihåg att ange namn och e-postadress. 


Som medlem stöttar du föreningen i dess arbete med att sprida kunskap och intresse.


Du får inbjudan till utflykter och evenemang via e-post. Du kan också följa oss via vår facebooksida, Geopark Riddarhyttan.


Via vår hemsida har du tillgång till fakta och information om besöksmålen samt om geologi och om kulturhistoria. 

Kontakt


Kontaka oss gärna via info@geoparkriddarhyttan.se


Det går även bra att kontakta någon i styrelsen via nedanstående telefonnummer eller e-postadresser.

Styrelse 2024


Föreningens styrelse 2024 består av 

Marléne Carlsson, ordförande. Tel. 073 665 20 80

Har arbetat med kommunens kulturmiljöer under många år. Numera persionär.

E-post: marlene.carlsson@geoparkriddarhyttan.se

Bengt Brandel, ledamot. Tel. 073 699 51 63

Tidigare gymnasielärarare i kemi. Pensionär och boende i Källfallet.

E-post: bengt.brandel@geoparkriddarhyttan.se

Anna Jansson, ledamot. Tel. 070 543 25 01

Geovetare och boende i Riddarhyttan.

E-post: anna.jansson@geoparkriddarhyttan.se

Jan-Ole Björkbacka, ledamot. Tel. 072 329 80 52

Tidigare högstadielärare i samhällsorienterade ämnen, numera pensionerad.

E-post: jan-ole.bjorkbacka@geoparkriddarhyttan.se

Gösta Sjöholm, suppleant. Tel. 073 062 43 06

Religionshistoriker. Universitetslärare. Pensionär. Stort intresse för lokalhistoria. Sedan 1988 alltmer fritidsboende i Källfallet, Riddarhyttan.

Lars O Ericsson, suppeant. Tel. 070 308 82 22

Professor emeritus i teknisk geologi vid Chalmers Tekniska Högskola. Fritidsboende i Källfallet. 

Rättigheter


Foton är tagna av Anna Jansson där inte annat anges.


Det är inte tillåtet att kopiera eller sprida bilder och/eller text från hemsidan.


Vill du använda material från sidan kontakta Anna via e-post anna.jansson@geoparkriddarhyttan.se eller via telefon, 070 54 32 501.

© Geopark Riddarhyttan 2024

Senast ändrad 240718