Geocentrums Vänner i Riddarhyttan

Föreningen


Ansvarig för Geopark Riddarhyttan är föreningen Geocentrums Vänner i Riddarhyttan. Det är en ideell förening som arbetar för att öka intresset för, och kunskaperna kring, naturvetenskap och geovetenskap i kombination med kulturhistoria och göra de befintliga besöksmålen i och kring Riddarhyttan tillgängliga för boende och besökare.


Långsiktigt mål för föreningen är att skapa ett ”centrum för geologisk forskning och undervisning”. En byggnad ska inrymma forskningssalar, föreläsningssalar, logimöjlighet mm. Tanken på ett geologiskt centrum tillkom i samband med att då arkitektstuderande Gustav Wennerberg gjorde ett examensarbete om möjligheterna att nyttja områdets geologiska säregenhet och utveckla ett geologi- och besökscentrum. Tanken var då att skapa ett centrum för studier och forskning.


Föreningen lyfter fram fakta och kunskap kring besöksmålen. Ambitionen är också att underlätta det fysiska besöket på platserna genom tillgänglighetsåtgärder i form av bord m.m.


Genom föreningen ordnas också utflykter, guidningar, seminarier, evenemang och andra aktiviteter. Föreningen arbetar också med skyltning, ledmarkering, information och förbättrad tillgänglighet vid beöksmålen och vid vissa av de övriga besöksvärda platserna.


På sikt vill föreningen ansöka hos SGU för att bli antagen som svensk geopark.

Medlemskap


Medlemskap i föreningen kostar 50 kronor per år. Familjemedlemskap kostar 100 kronor per år.

Betala till bankgiro 757-0609 eller via swish 123 632 75 06.

Kom ihåg att ange namn, adress och e-postadress. 


Som medlem stöttar du föreningen i dess arbete med att skapa en geopark.

Du får inbjudan till utflykter och evenemang via e-post. Du har också möjlighet att vara med i facebookgruppen för föreningens medlemmar.


Via vår hemsida har du tillgång till fakta och information om besöksmålen samt om geologi och om angränsande kulturhistoria. Som medlem har du dessutom tillgång till vår medlemssida där du finner nyttig kunskap samt information och bilder från utflykter och andra evenemang.

Kontakt


Kontaka oss gärna via info@geoparkriddarhyttan.se


Styrelse


Föreningens styrelse 2022;

Marléne Carlsson, ordförande. Tel. 073 665 20 80.

Har arbetat med kommunens kulturmiljöer under många år. Numera persionär.

Bengt Brandel, ledamot. Tel. 073 699 51 63

Tidigare gymnasielärarare i kemi. Pensionär och boende i Källfallet.

Anna Jansson, ledamot. Tel. 070 543 25 01

Geovetare och boende i Riddarhyttan.

Jan-Ole Björkbacka, ledamot. Tel. 072 329 80 52

Tidigare högstadielärare i samhällsorienterade ämnen, numera pensionerad.

Gösta Sjöholm, suppleant. Tel. 073 062 43 06

Religionshistoriker. Universitetslärare. Pensionär. Stort intresse för lokalhistoria. Sedan 1988 alltmer fritidsboende i Källfallet, Riddarhyttan.

Lars O Eriksson, suppeant. Tel. 070 308 82 22.

Professor emeritus i teknisk geologi vid Chalmers universitet. Fritidsboende i Källfallet. 

Dela

 Geopark Riddarhyttan 2022

123 632 75 06

GEOPARK RIDDARHYTTAN


Senast ändrad 220927