Bastnäs gruvfält

Bastnäs gruvfält är ett av världens mineralrikaste områden. Berggrunden bildades i en marin miljö med kraftig vulkanisk aktivitet. Detta skedde för nära 2 miljarder år sedan och vår del av världen var en del av den stora superkontinenten Pangea.


Gruvorna i Bastnäs nämns i skrift första gången 1692. Från början bröts koppar i Gamla Bastnäs och i Sankt Göransgruvan, senare kom man även att bryta järnmalm, i bl.a. Stora Vatthålsgruvan. Mineralrikedomen i området är stor och i varphögarna kan man finna ca 42 olika mineral.


Det är dock inte koppar och järn som gjort Bastnäs känt över hela världen. År 1803 kom de två vetenskapsmännen, kemisten Jöns Jacob Berselius och brukspatron på Skinnskattebergs herrgård Wilhelm Hisinger, att upptäcka grundämnet cerium i mineralet cerit, tidigare kallat bastnäs tungsten.

Bastnäsit är ett annat ceriumhaltigt mineral som allra först hittades i Bastnäs och uppkallades efter fyndplatsen. Bastnäs är typlokal för sex mineral, bastnäsit, cerit, lanthanit, ortit, törnebohmit och linneit.

Några årtionden senare beskrev Mosander, elev till Hisinger, upptäkten av ytterligare ett nytt grundämne, lantan. Även lantan upptäcktes i cerit från Bastnäs.


I Ceritgruvan bröt man 4 500 ton ceriummalm mellan 1875 och 1888. Därefter avtog efterfrågan på cerium och brytningen minskade kraftigt. Under andra världskriget behövdes cerium till krigsindustrin och man utvann cerium ur de kvarvarande varphögarna.


I området finns flera dagbrott samt två stollgångar. Den äldsta stollen är från 1700-talet. Den leder in till Kittelgruvan. Gruvgången drevs från början genom tillmakning, den yttre delen har rundade valv, och sedan genom sprängning. Under krigsåren upptog man tillfälligt brytningen och utvann molybden i den gamla stollen.


1922 drevs den Nya Bastnässtollen bl.a. för att undersöka kvarvarande malm i Ceritgruvan. Orten drevs även till Knuts schakt där uppfordring skedde.

Spelhuset

Järnmalmen vid Stora Vatthålsgruvan uppfordrandes först med hästvinda men efter 1873 med ett hakspel av en typ som uppfunnits av Christopher Polhem.  En stånggång omvandlade energin från ett vattenhjul 1300 meter bort till ett roterande linspel via vilket man uppfordrade malmen ur gruvan. Spelhuset finns fortfarande kvar att beses på sin ursprungliga plats.

Hitta hit

Strax norr om Riddarhyttan svänger man av mot Bäckegruvan. Efter en knapp kilometer visar en vägskylt mot Bastnäs gruvfält. Efter några kilometer längs grusvägen är du framme.


Bastnäs nya stolle

GEOPARK RIDDARHYTTAN


 Geopark Riddarhyttan 2022

Senast ändrad 221031