Geopark Riddarhyttan
Vad är en geopark

Vad är en Geopark?

SGUs definition av Svensk Geopark är;


”En geopark är ett område där man vill skapa hållbar regional tillväxt genom att samordna och koordinera geologiska besöksmål, arbeta med naturvårdsfrågor som rör de geologiska besöksplatserna, stödja forskning och utbildning och sprida kunskap om geologi till allmänheten. ”

Geopark Riddarhyttan

Inom Geopark Riddarhyttan kombineras det geovetenskapliga kompetensområdet med lokal kulturhistoria. Detta gör geoparken unik och speciellt anpassad till de förutsättningar som råder i Riddarhyttetrakten. Det ger även möjlighet att lära om hur de olika diciplinerna inverkar på varandra.


Geopark Riddarhyttan har ännu inte ansökt om att bli en svensk Geopark enligt den standard som SGU tagit fram. Allt arbete inom Geoparken sker ideellt. Därmed finns en begränsning för hur fort verksamheten kan utvecklas.

Geoparker internationellt

Det finns även internationella nätverk för geoparker. De ingår i UNESCOs geovetenskapliga program. UNESCO har en rad olika kriterier som de ingående geoparkerna måste uppnå för att få statusen som geopark inom UNESCOs ramar. Dessutom krävs en rad olika uppföljningsprocesser för att garantera statusen på geoparken. I Sverige finns en global geopark som är anknuten till UNESCOs nätverk, Platåbergens Geopark i Västergötland.

© Geopark Riddarhyttan 2024

Senast ändrad 240718