Geopark Riddarhyttan
Pågående projekt

Pågående projekt

Rödjordsbildning

Forskningsprojekt som drivs av Chalmers Tekniska Högskola. 2023 - 

Hur sker uppkomsten av rödjord? Den frågan vill det här projektet besvara. 


Projektet drivs av Chalmers Tekniska Högskola. Geopark Riddarhyttan är en av projektets samarbetspartner. Den ansvarige för projektet, prof. emeritus Lars O. Ericsson, är styrelsemedlem i Geopark Riddarhyttan.


Vill du veta mer om projektet kontakta Lars O Ericsson.


Lokalradion visade intresse!
En nära titt på jorden
Provtagning i grundvattenrör

Projekt Bastnäs

Information, skyltning och stigmarkering. 2023 -

Många människor är intresserade av Bastnäs, platsens geologi och historia. Vissa kommer hit på egen initiativ medan andra deltar i en guidad tur. Tidigare har det inte funnits skyltning i området, åtminstone inte de senaste åren.


Informationstexter tas fram och skyltar kommer att sättas upp. Skyltarna förses även med engelsk text. Många skyltar är nu redan uppsatta!

Markering av stånggångens forna sträckning pågår. Här arbetar vi tillsammans med Tekniska Museets Vänförening.

En vandringsled ska markeras från Bastnäs till Haggruvehjulet. Det innebär att Bastnäs och Haggruveruinen binds ihop. Längs leden kommer informationstavlor att finnas vid vissa platser.


Haggruveruinen kräver ständig röjning. Krafttag har gjorts för att få bort grövre växtlighet både uppe i ruinen och på dess botten. Ruinens botten har också dränerats. Tekniska Museets Vänförening är mycket aktiva i arbetet kring ruinen. Även här planeras informationstexter.


Utanför nya stollen görs en "samlingsplats". En bänk har redan satts upp och ytan röjs regenbundet.


Projektet har ingen finansiering. Allt arbete sker ideellt.


Vill du veta mer om projektet kontakta Anna Jansson.

Markering av stånggången
Nyligen uppsatt skylttext

© Geopark Riddarhyttan 2024

Senast ändrad 240718