Geopark Riddarhyttan
Guidning

Guidning

Geopark Riddarhyttan erbjuder alternativt förmedlar guidning till vissa platser.

Bastnäs gruvfält, Röda Jorden, Skilå Övre hytta, Korphyttan samt delar av Istidsleden är exempel på områden där möjlighet till guidning finns.


Bokning

Vill du boka guidning?

Kontakta oss så diskuterar vi utformning och pris.

E-post: info@geoparkriddarhyttan.se


Annonserad guidning

Offentliga guidningar annonseras på vår hemsida. Håll utkik!


Utflykter

Föreningen anordnar utflykter. Utflykterna går till någon intressant plats inom geoparkens intresseområde. Man får lära sig lite om utflyktsmålet, umgås och fika tillsammans.

Utflykterna annonseras via hemsidan, facebook samt direktutskick till medlemmar. Det är kostnadsfritt att delta i utflykterna.

© Geopark Riddarhyttan 2024

Senast ändrad 240718