Geopark Riddarhyttan
Mer att läsa

Mer att läsa


Skrifter och böcker


En skrift om hyttruiner i Skinnskattebergs bergslag, Karl-Ivar Jansson 1981, (15 sidor).


Guideboken-Ekomuseum Bergslagen, Om järn och människor, Ekomuseum Bergslagen 2015.


Istiden i Bergslagen- en vägledning till Riddarhyttefältet, Malingsboåsarna och Baggådalen. Länsstyrelsen i Västmanlands län (27 sidor).


Jordartskartan, serie K, med beskrivning, 11 F Lindesberg NO, Sveriges Geologiska Undersökning 2010.


Källor i Sverige, Källakademin, Sivart Förlag 2012.


Riddarhytte Malmfält i Skinnskattebergs socken Västmanlands län,

Kungl. kommerskollegium och Sveriges geologiska undersökning,

Viktor Petterssons bokindustriaktiebolag 1923.


Slaggsten & slagghus, Ann-Marie Gunnarsson, Peter Nyblom, Balkong förlag 2016.


Ur Skinnskattebergsbygdens historia, Hernfrid Bark, 1974.

Rapporter


Geologi- & besökscentrum i Riddarhyttan, Examensarbete i arkitektur, Gustaf Wennerberg, Lunds Tekniska Högskola 2010, (63 sidor). Öppna fil


Grundvattenmagasinet Riddarhyttan, Magdalena Thorsbrink & Henrik Mikko, SGU 2017, Öppna fil


Järnets flora – En undersökning av vegetationsutvecklingen vid Röda Jorden, Gunnar Abrahamsson, Jonathan Abrahamsson, Examensarbete /SLU, Skogsmästarprogrammet 2021:16. Öppna fil


Riddarhyttan - en plats för vila och ro?, Västmanlands Läns Museum, Rapport 2005:A56 Öppna fil


The Fate of a Browning Swedish Lake - Undermined by its mining history, Hanna Pierrau, Master’s Programme in Environmental and Water Engineering, Uppsala Universitet 2022. Öppna fil


Vattenanknutna kulturmiljöer i Västmanlands och Örebro Län, Länsstyrelsen i Västmanlans län, Rapport 2013:25. Öppna fil


© Geopark Riddarhyttan 2024

Senast ändrad 240718