Fler besöksvärda platser

Fler besöksvärda platser

Timmeråsarna

Vill du nå högsta punkten i Västmanlands län är det till Timmeråsarna du ska bege dig.


Utsikten är milsvid. Vid klart väder ser man ner över Baggådalen. Tittar man noga ser man även den gamla gruvlaven i Bäcka.


Skogen vid Timmeråsarna är huggen sedan ett antal år tillbaka. Utsikten är därmed fri men tät ungskog är på väg upp så passa på att beta av detta uflyktsmål.


Den 1 km långa leden är markerad upp mot toppen där en informationsskylt finns. Stigen är medelsvår med en viss stigning i höjdled.


Glöm inte kikaren!

Timmeråsarna
Hitta till Timmeråsarna

Utdrag ur Lantmäteriets karta

Tjyvstenen

Tjyvstenen

Tjyvstenen är ett stort flyttblock som nära nog kan mäta sig med StorKari sten.


Längs grusvägen mellan Lerkulan och Uggelforsen finns en skylt, Tjyvstenen. Därifrån går en lättgången, markerad stig några hundra meter fram till stenen.


Väl framme vid stenen finns en informationsskylt där det berättas om LasseMaja och hans eskapader kring Tjyvstenen.

Hitta till Tjyvstenen

Utdrag ur Lantmäteriets karta

Hedhammar

1654 fick Simon Funck rättigheter att uppföra en Hammarsmedja vid Hed.


Tackjärnet kom från hyttorna i trakten, bland annat från Skilå masugn som även den ägdes av Funck.


Smedjan förstördes vid den stora översvämningen 1822.  Även Lienshyttan och Forshammars smedja förstördes vid översvämningen.  En ny smedja byggdes upp här vid Hedhammar och den omtalades som "en av de bästa och vackraste stångjärnssmedjor i riket". Smedjan  var i drift fram till 1873.

Hedhammars smedja 1920

Bild från www.digitalmuseum.se

Hedhammar

Bild från www.digitalmuseum.se

Hammarsmedjan krävde arbetskraft och många familjer har genom århundradena varit bosatta där. Ända fram till slutet av 60-talet fanns bostäder vid Hedhammar.


Ruinen är idag väldigt förfallen och området är delvis avspärrat med band.


Hedhammar ligger vid Forsåns naturreservat strax söder om Riddarhyttan. Vid ån finns en grillplats iordningställd av länsstyrelsen.

Kolarviksplatån

Här låg Yoldiahavets vattenyta för 10 000 år sedan.


Platån här ligger på ca 175 möh. Samma nivå som Tattartjärnsplatån och Ljustjärnsplatån som ju är en del av Istidsleden.


Alla dessa platåer har bildats i samband med inlandsisens avsmältning för 10 500 år sedan. Isavsmältningen avstannade en period och iskanten blev liggande här vid Riddarhyttan. Isen bröts upp och många stora isblock blev liggande här vid det som nu är Lien. Mellan dessa avsattes stora mängder sand. Platåerna bildades alldeles under vattenyttan.


Platåerna är uppbyggda av sand som på toppen täcks av någon meter grus och sten.

Hitta till Kolarviksplatån

Utdrag ur Lantmäteriets karta

Kolarviksplatån

Vintervy från Kolarviksplatån över Lien.

Du når platån genom att följa stigen nerifrån vägen vid Lien, strax bortom Liens camping. Alldeles efter sjön går en stig in mot höger. Följ den.


När du vandar längs övre delen av stigen ser du tydligt hur platån sluttar brant ner mot Lien.


På Yttre delen av platån, som nästan upplevs som en liten udde, växer 150-åriga tallar. Här har man en fin utsikt över Lien.

 Geopark Riddarhyttan 2023

Senast ändrad 230507