Geopark Riddarhyttan
StorKari Sten

StorKari Sten

För att tysta kyrkklockorna i Skinnskatteberg kastade jättekvinnan Stor-Kari från Passboberget denna sten. Stenen nådde dock inte ända fram utan hamnade här halvvägs fram till sitt mål.


I folktron var det jättar som, när de blev rasande på kyrkornas klockklang, i sin ilska kastade dessa stora block mot närmaste sockenkyrka. Dessa stora flyttblock kallades förr jättekast.


När inlandsisen drog fram slet den loss delar av det underliggande berget. Det stora flyttblocket StorKari Sten har brutits loss från berget och transporterats med isen hit till sin plats på höjden en bit öster om Källfallet. 

Blocket var infruset i isen och i samband med isens avsmältning hamnade det på denna plats.

Hitta hit

Från vägen mot Skilbyarna visar en skylt var stigen leder mot StorKari sten. Det är en fin, lättgången, promenad på 800 meter. Man passerar en torpruin, Hagen, och informationsskylt finns vid ruinen.


Strax norr om infarten till Övre Källfallet, några kilometer från Riddarhyttan, finns en parkeringsficka invid vägen. En skylt som föreställer självaste Stor Kari talar om var man ska parkera. En kort stig leder från vägen fram till stenen.

Skylt vid riksvägen
StorKari Sten
Litet stöd!
Skylt från vägen mot fyrkanten

 Geopark Riddarhyttan 2023

Senast ändrad 240108