Geopark Riddarhyttan
Röda Jorden

Röda Jorden

Den röda jordens historia

Vid Röda Jorden framställdes järn ur rödjord så tidigt som runt 700 år före kristus. Att framställa järn ur rödjord är det äldsta sätt att framställa järn som man känner till. Röda Jorden här i Riddarhyttan är Sveriges kanske äldsta järnframställningsplats.


På många platser i området innehåller marken en hög halt järn. Det är järnoxid som ger jorden den röda färgen. 

Att järn anrikats i jorden beror på det järnhaltiga grundvatten. När grundvattnet strömmar ut mot markytan och kommer i kontakt med luftens syre fälls järn ut. Bildningen av röd, järnhaltig jord är en pågående process och röd jord bildas även idag.


Vid framställning av järn rostas först den röda jorden för att avlägsna fukt och humus. Den rostade jorden smälts sedan i en blästerugn. Troligtvis har ugnarna eldats med träkol. Man tillförde syre genom en blåsbälg. När en järnklump bildats togs den ur glöden och bearbetades med en träslägga för att avlägsna föroreningar, bl.a. svavel. Därefter påbörjades smide av järnet.


Trakten kring Röda Jorden är väldigt rikt på förhistoriska järnframställningsplatser. Vid utgrävningar har man just här vid Röda Jordens aktivitetsområde och nära detta funnit ett flertal blästerugnar som med C-14 metoden kunnat dateras till mellan ca 700 f.kr. och fram till 200 e.kr. Ugnarna man funnit har varit utformade som ovala, stenfordrande gropar. Insidan i ugnen har varit lerfordrad. Ugnarna har troligen drivits med hjälp av blåsbälgar.


Flera blästerugnar grävdes fram och undersöktes på 1980-talet. 4 av dessa lämnades framgrävda och förseddes med ett litet tak som skydd och kan ses av besökaren. 2 av dessa finns vid aktivitetsområdet och 2 längs vandringsleden.


Inom aktivitetsområdet har man även hittat 2 rostplatser. Ett 40*25 meter stort slaggvarp slagg finns men är övertorvad och anas därför endast genom avsaknaden av vegetation.


En rekonstruerad blästerugn har byggts upp där man försökt efterlikna den förhistoriska framställningsprocessen. Lerinfordringen är känslig och måste ständigt underhållas. Därför har ytterligare en ugn byggts upp men med en hållfastare infordring, för att slippa ständig reparation. Det är den ugnen som används vid visning av järnframställning.

Stigar och leder

Följ stigen från parkeringen fram till Röda Jordens aktivitetsområde. Stigen går längs den meandrande Igeltjärnsbäcken fram till den uppbyggda järnframställningsplatsen och de förhistoriska ugnarna. 


Det finns även en lättgången, bred stig, mellan parkeringen och aktivitetsplaten.

Längs denna stig finns en tidsaxel som beskriver jordens utveckling från skapelse till nutid. 


En lite längre vandringsled finns för den som vill tillbringa mer tid i denna historiska och natursköna miljö. Gå bilvägen tillbaka en bit från parkeringen. Vid Mårtenstorp finns en tavla ”vandringsled”. Där finns även en karta som visar ledens sträckning. Man följer de röda markeringarna på träden. Längs leden passerar man flera historiska järnframställningsplatser. 3 av dessa är försedda med en mindre informationstavla. Efter 3 kilometers vandring kommer man fram till aktivitetsområdet.

Aktiviteter

Varje år anordnas Röda Jordens dag. Den äger rum i början på september. Under dagen görs en smälta där röd jord blir till järn. Smältan påbörjas tidigt på morgonen och på eftermiddagen tas smältan, järnet, upp ur ugnen. Förutom smältan visas rostning av rödjord och en rad andra aktiviteter. Besökaren kan också delta i guidningar inom området. Enklare förtäring brukar finnas att köpa. Arrangör är Riddarhyttans Hembygds- och Intresseförening.

Hitta hit

Vid riksväg 68 strax söder om Riddarhyttan visar en skylt in mot Röda Jorden. Följ grusvägen 2 km, sedan pekar en träskylt till vänster och efter några hundra meter är du framme.

Information

Riddarhyttans Hembygds- och Intresseförening ansvarar för Röda Jordens aktivitetsområde.

Provapå smide
Rostning av rödjord
"Luppen" nyss upptagning ur blästerugn.
Gräddning av kolbullar

 Geopark Riddarhyttan 2024

Senast ändrad 240524