Geopark Riddarhyttan
Istidsledens platser 1-14

Istidsledens platser 1-14

1 Åkrarna vid Forsen
2 Forsån
3 Uvbergsterrassen
 4 Ljustjärn
5 Platåerne vid Lien
6 Sjön Lien
7 Vägen västerut
8 Vägen norrut
I den istida strankanten
11 Gäddtjärnsfältet
14 Mullrande smältvattenälv
13 Klosstjärnspasset
14 Klosstjärnspasset torrlagt