Kartor över Geoparkens besöksmål


Besöksmålen har röd text och pilen pekar på lämplig utgångsplats, parkering, för besöket.

Geologislingan finns under egen rubrik och är inte markerad på denna karta.


Du kan ladda ner en koordinatsatt karta till dator eller mobiltelefon. Ladda ner till en kartapp som stöder GPS-data för att kunna navigera efter kartans koordinater.

Googlekarta över besöksmålen. Klicka på bilden för att öppna kartan.