karta

Översiktlig karta över Geoparkens beöksmål


Besöksmålen har röd text och pilen pekar på lämplig utgångsplats, parkering, för besöket.

Geologislingan är inte markerad.


Du kan ladda ner en koordinatsatt karta till dator eller mobiltelefon. Ladda ner till en kartapp som stöder GPS-data för att kunna navigera efter kartans koordinater.