Mer att läsa
Mer att läsaEn skrift om hyttruiner i Skinnskattebergs bergslag, Karl-Ivar Jansson 1981, (15 sidor).Istiden i Bergslagen- en vägledning till Riddarhyttefältet, Malingsboåsarna och Baggådalen. Länsstyrelsen i Västmanlands län  (27 sidor).Jordartkartan, serie K, med beskrivning, 11 F Lindesberg NO, Sveriges Geologiska Undersökning 2010.Geologi- & besökscentrum i Riddarhyttan, Examensarbete i arkitektur, Gustaf Wennerberg, Lunds Tekniska Högskola 2010, (63 sidor)Ur Skinnskattebergsbygdens historia, Hernfrid Bark 1974.Guideboken-Ekomuseum Bergslagen, Om järn och människor,

Ekomuseum Bergslagen 2015.Riddarhytte Malmfält i Skinnskattebergs socken Västmanlands län,

Kungl. kommerskollegium och Sveriges geologiska undersökning,

Viktor Petterssons bokindustriaktiebolag 1923.


Copyright © All Rights Reserved