Informationscentrum

Ett fysiskt informationscentrum i form av en byggnad utan ytterväggar med informationsklädda väggar ska ligga lättillgängligt för besökarna. Platsen ska utgöra en samlings/startplats för besökare. På platsen ska finnas all den samlade informationen om geoparkens objekt samt uppgift om vilken tillgänglighet i form av bord och toaletter som finns vid de olika objekten.


Föreningen arbetar nu med att hitta en plats för informationscentrumet.


Sedan en tid tillbaka förs diskussioner med Skinnskattebergs kommun om möjligheten att kombinera ett informationscentrum med en rastplats invid riksvägen. Om detta visar sig inte vara möjligt kommer föreningen att söka alternativ plats för enbart informationscentret.