Röda JordenVid Röda Jorden framställdes järn ur rödjord så tidigt som 700 år före kristus. Att framställa järn ur rödjord är det äldsta sätt att framställa järn som man känner till. Röda Jorden här i Riddarhyttan är Sveriges kanske äldsta järnframställningsplats.


På många ställen i området innehåller marken en hög halt järn. Det är järnoxid som ger jorden den röda färgen. 

Att järn anrikats i jorden beror på det järnhaltigta grundvatten. När grundvattnet strömmat ut i mot markyan och kommer i kontakt med luftens syre fälls järnet ut. Det är en pågående process och röd jord bildas även idag.


Vid framställning av järn rostas först den röda jorden för att avlägsna fukt och humus. Sedan smälts jorden i en blästerugn. Troligtvis har de eldats med ved. Man tillförde syre genom en blåsbälg. När en järnklump bildats togs den ur glöden och bearbetades med en träslägga för att avlägsna föroreningar, bl.a. svavel. Därefter påbörjades smide av järnet.


Trakten kring Röda Jorden är väldigt rikt på förhistoriska järnframställningsplatser. Vid utgrävningar har man just här vid Röda Jordens aktivitetsområde funnit ett flertal blästerugnar som med C-14 metoden kunnat dateras till mellan 700 f.kr. och fram till runt år 0. Ugnarna man funnit har varit utformade som ovala, stenfordrande gropar. Insidan i ugnen har varit lerfordrad. Ugnarna har troligen drivits med hjälp av blåsbälgar.


Flera blästerugnar grävdes fram och undersöktes på 1980-talet. 2 av dessa lämnades framgrävda och förseddes med ett litet tak som skydd och kan ses av besökaren. 


Inom aktivitetsområdet har man även hittat 2 rostplatser. Ett 40*25 meter stort slaggvarp slagg finns men är övertorvad och anas därför endast genom avsaknaden av vegetation.


En rekonstruerad blästerugn har byggts upp där man försökt efterlikna den förhistoriska framställningsprocessen. Lerinfordringen är känslig och måste ständigt underhållas. Därför har ytterligare en ugn byggts upp men med en hållfastare infordring, för att slippa ständig reparation. Det är den ugnen som används vid visning av järnframställning.Stigar och leder

Följ stigen från parkeringen fram till Röda Jordens aktivitetsområde. Stigen går längs den meandrande Igeltjärnsbäcken fram till den uppbyggda järnframställningsplatsen och de förhistoriska ugnarna. 


Det finns även en lättgången, bred stig, mellan parkeringen och aktivitetsplaten.

Längs denna stig finns en tidsaxel som beskriver jordens utveckling från skapelse till nutid. 


En lite längre vandringsled finns för den som vill tillbringa mer tid i denna historiska och natursköna miljö. Gå bilvägen tillbaka en bit från parkeringen. Vid Mårtenstorp finns en tavla ”vandringsled”. Där finns även en karta som visar ledens sträckning. Man följer de röda markeringarna på träden. Längs leden passerar man flera historiska järnframställningsplatser. 3 av dessa är försedda med en mindre informationstavla. Efter 3 kilometers vandring kommer man fram till aktivitetsområdet.Aktiviteter

Varje år anordnas Röda Jordens dag. Den äger rum första söndagen i september. Under dagen görs en smälta där röd jord blir till järn. Smältan påbörjas tidigt på morgonen och på eftermiddagen tas smältan, järnet, upp ur ugnen. Förutom smältan visas rostning av rödjord och en rad andra aktiviteter. Besökaren kan också delta i guidningar inom området. Enklare förtäring brukar finnas att köpa. Arrangör är Riddarhyttans Hembygds- och Intresseförening.Hitta hit

Vid riksväg 68 strax söder om Riddarhyttan visar en skylt in mot Röda Jorden. Följ grusvägen 2 km, sedan pekar en träskylt till vänster och efter några hundra meter är du framme.

Smide på Röda Jordens dag
Rostning av rödjord
Bearbetning av dagens smälta