Röda JordenVid Röda Jorden framställdes järn ur rödjord så tidigt som 700 år före kristus.


Att framställa järn ur rödjord är det äldsta sätt att framställa järn som man känner till. Senare kom man på att utvinna järn ur myrens torvjord, s.k.myrmalm, och så småningom ur berg. Jorden i området innehåller en hög halt järnockra, järnoxid, som ger jorden den röda färgen.


Vid utgrävningar har man här vid Röda Jorden funnit rostugnar som med C-14 metoden kunnat dateras till ca 700 f.kr. Ugnarna man funnit har varit utformade som fyrsidiga, stenfordrande gropar. Insidan i ugnen har varit lerfordrad. Ugnarna har troligen drivits med hjälp av blåsbälgar.


En vandringsled,  ca 300 hundra meter, utgår från parkeringen. Leden går i trolsk skog längs den meandrande Igeltjärnsbäcken fram till den uppbyggda järnframställningsplatsen och de förhistoriska ugnarna. Tillbaka till parkeringen vandrar man längs en tidsaxel som beskriver jordens utveckling från skapelse till nutid.


Varje år anordnas Röda Jordens dag. Den äger rum första söndagen i september. Arrangör är Riddarhyttans Hembygds- och Intresseförening. OBS! Inställt i år, 2020.
Hitta hit

Vid riksväg 68 strax söder om Riddarhyttan visar en skylt in mot Röda Jorden. Följ grusvägen ca x km, sedan pekar en träskylt till vänster och efter några hundra meter är du framme.Smide på Röda Jordens dag
Rostning av rödjord
Bearbetning av dagens smälta