Geologislingan

Geologislingan går genom ett landskap som formats sedan den senaste inlandsisen smälte av. Is, vatten, vind och landhöjning har gett upphov till de former man upplever under en vandring längs slingans etapper. Här finns rullstensåsar, dödisgropar, isälvsdelta mm.Geologislingan utgörs av 30 etapper.


Läs om Geologislingan i

Istiden i Bergslagen.