Geocentrums Vänner i RiddarhyttanAnsvarig för Geopark Riddarhyttan är föreningen Geocentrums Vänner i Riddarhyttan. Det är en ideell förening som arbetar för att öka intresset och kunskaperna kring geovetenskap i kombination med kulturhistoria och göra de befintliga besöksmålen i och kring Riddarhyttan tillgängliga för boende och besökare.


Tanken på ett geocentrum tillkom i samband med att då arkitektstuderande Gustav Wennerberg gjorde ett examensarbete om möjligheterna att nyttja områdets geologiska säregenhet och utveckla ett geologi- och besökscentrum. Tanken var då att skapa ett centru för studier och forskning.


Föreningens vill lyfta fram fakta och kunskap om geologi i allmänhet och besöksmålen i synnerhet. Ambitionen är också att underlätta det fysiska besöket på platserna genom tillgänglighetsåtgärder i form av bord m.m.


Långsiktigt mål för föreningen är att skapa ett ”centrum för geologisk forskning och undervisning”. En byggnad ska inrymma forskningssalar, föreläsningssalar, logimöjlighet mm. Detta finns utförligare beskrivet i Gustaf Wennerbergs examensarbete.


På sikt vill föreningen ansöka hos SGU för att bli antagen som svensk geopark.Medlemskap

Medlemskap i föreningen kostar 50 kronor per år. Familjemedlemskap kostar 100 kronor per år.

Betala till bankgiro 757-0609 eller via swish 123 632 75 06.

Kom ihåg att ange namn, adress och e-postadress. 


Som medlem stöttar du föreningen i dess arbete med att skapa en geopark.

Du får inbjudan till utflykter och evenemang via e-post. Du har också möjlighet att vara med i facebookgruppen för föreningens medlemmar.


Via vår hemsida har du tillgång till fakta och information om besöksmålen samt om geologi och om angränsande kulturhistoria. Som medlem har du dessutom tillgång till vår medlemssida där du finner nyttig kunskap samt information och bilder från utflykter och andra evenemang.Kontakt

Kontaka oss gärna via info@geoparkriddarhyttan.seStyrelse

Föreningens styrelse 2020;

Marléne Carlsson, ordförande. Tel. 073 665 20 80.

Har arbetat med kommunens kulturmiljöer under många år. Numera persionär.

Karl-Åke Nordebring, ledamot. Tel. 070 237 58 09

Pensionär men driver café Lokstallet 1093 tillsammans med hustrun Monia.

John Hong Isaksson, ledamot.

Apotekare i Skinnskatteberg.

Anna Jansson, ledamot. Tel. 070 543 25 01

Geovetare och boende i Riddarhyttan.

Jan-Ole Björkbacka, ledamot. Tel. 072 329 80 52

Tidigare högstadielärare i samhällsorienterade ämnen, numera pensionerad.

Bengt Brandel, ledamot. Tel. 073 699 51 63

Tidigare gymnasielärarare i kemi. Pensionär och boende i Källfallet.

Gösta Sjöholm, suppleant. Tel.  073 062 43 06

Religionshistoriker. Universitetslärare. Pensionär. Stort intresse för lokalhistoria. Sedan 1988 alltmer fritidsboende i Källfallet, Riddarhyttan.

Lars O Eriksson, suppeant. Tel. 070 308 82 22.

Professor emeritus i hydrogeologi vid Chalmers. Fritidsboende i Källfallet.