Geocentrums vänner


Geocentrums Vänner i Riddarhyttan
Ansvarig för Geopark Riddarhyttan är föreningen Geocentrums Vänner i Riddarhyttan. Det är en ideell förening som arbetar för att öka intesset och kunskaperna kring geovetenskap och göra de befintliga besöksmålen i och kring Riddarhyttan tillgängliga för boende och besökare.


Tanken på ett geocentrum tillkom i samband med att då arkitektstuderande Gustav Wennerberg gjorde ett examensarbete om möjligheterna att nyttja områdets geologiska säregenhet och utveckla ett geologi- och besökscentrum.


Föreningens vill lyfta fram fakta och kunskap om geologi i allmänhet och besöksmålen i synnerhet. Ambitionen är också att underlätta det fysiska besöket på platserna genom tillgänglighetsåtgärder i form av bord m.m.


Långsiktigt mål för föreningen är att skapa ett ”centrum för geologisk forskning och undervisning”. En byggnad ska inrymma forskningssalar, föreläsningssalar, logimöjlighet mm. Detta finns utförligare beskrivet i Gustaf Wennerbergs examensarbete.


På sikt vill föreningen ansöka hos SGU för att bli antagen som svensk geopark.Medlemskap

Medlemskap i föreningen kostar 50 kronor per år. Familjemedlemskap kostar 100 kronor per år.

Betala till bankgiro 757-0609 eller via swish 123 632 75 06.

Kom ihåg att ange namn, adress och e-postadress. 


Som medlem stöttar du föreningen i dess arbete med att skapa en geopark.

Du får inbjudan till utflykter och evenemang via e-post. Du har också möjlighet att vara med i facebookgruppen för föreningens medlemmar.


Via vår hemsida har du tillgång till fakta och information om besöksmålen samt om geologi och om angränsande kulturhistoria


 

Kontakt

Kontaka oss gärna via info@geoparkriddarhyttan.seStyrelse

Föreningens styrelse består av;


Marléne Carlsson, ordförande. Tel. 073 665 20 80.

Har arbetat med kulturmiljöer under många år. Numera persionär.


Karl-Åke Nordebring, ledamot. Tel. 070 237 58 09

Pensionär men driver café Lokstallet 1093 tillsammans med hustrun Monia.


John Hong Isaksson, ledamot.

Apotekare i Skinnskatteberg.


Anna Jansson, ledamot. Tel. 070 543 25 01

Geovetare och boende i Riddarhyttan.


Jan-Ole Björkbacka, ledamot. Tel. 072 329 80 52

Tidigare högstadielärare i samhällsorienterade ämnen, numera pensionerad.


Bengt Brandel, ledamot. Tel. 073 699 51 63

Tidigare gymnasielärarare i kemi. Pensionär och boende i Källfallet.


Gösta Sjöholm, suppleant. Tel.  073 0624306

Religionshistoriker. Universitetslärare. Pensionär. Stort intresse för lokalhistoria. Sedan 1988 alltmer fritidsboende i Källfallet, Riddarhyttan.


Lars O Eriksson, suppeant. Tel. 070 308 82 22.

Professor emeritus i hydrogeologi vid Chalmers. Fritidsboende i Källfallet. —————————


Webansvarig är Anna Jansson.