Mer att läsa

 

 

 

Mer att läsa

 

 

En skrift om hyttruiner i Skinnskattebergs bergslag, Karl-Ivar Jansson 1981, (15 sidor).

 

 

Istiden i Bergslagen- en vägledning till Riddarhyttefältet, Malingsboåsarna och Baggådalen. Länsstyrelsen i Västmanlands län (27 sidor).

 

 

Jordartkartan, serie K, med beskrivning, 11 F Lindesberg NO, Sveriges Geologiska Undersökning 2010.

 

 

Geologi- & besökscentrum i Riddarhyttan, Examensarbete i arkitektur, Gustaf Wennerberg, Lunds Tekniska Högskola 2010, (63 sidor)

 

 

Ur Skinnskattebergsbygdens historia, Hernfrid Bark 1974.

 

 

Guideboken-Ekomuseum Bergslagen, Om järn och människor,

Ekomuseum Bergslagen 2015.

 

 

Riddarhytte Malmfält i Skinnskattebergs socken Västmanlands län,

Kungl. kommerskollegium och Sveriges geologiska undersökning,

Viktor Petterssons bokindustriaktiebolag 1923.

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved