Geocentrums vänner

 

Geocentrums Vänner i Riddarhyttan

 

 

 

Ansvarig för Geopark Riddarhyttan är föreningen Geocentrums Vänner i Riddarhyttan. Det är en ideell förening som arbetar för att öka intesset och kunskaperna kring geovetenskap och göra de befintliga besöksmålen i och kring Riddarhyttan tillgängliga för boende och besökare.

 

Tanken på ett geocentrum tillkom i samband med att då arkitektstuderande Gustav Wennerberg gjorde ett examensarbete om möjligheterna att nyttja områdets geologiska säregenhet och utveckla ett geologi- och besökscentrum.

 

Föreningens vill lyfta fram fakta och kunskap om geologi i allmänhet och besöksmålen i synnerhet. Ambitionen är också att underlätta det fysiska besöket på platserna genom tillgänglighetsåtgärder i form av bord m.m.

 

Långsiktigt mål för föreningen är att skapa ett ”centrum för geologisk forskning och undervisning”. En byggnad ska inrymma forskningssalar, föreläsningssalar, logimöjlighet mm. Detta finns utförligare beskrivet i Gustaf Wennerbergs examensarbete.

 

På sikt vill föreningen ansöka hos SGU för att bli antagen som svensk geopark.

 

 

Medlemskap

Medlemskap i föreningen kostar 50 kronor per år. Familjemedlemskap kostar 100 kronor per år. Betala till bankgiro 757-0609.

Kom ihåg att ange namn, adress och e-postadress. E-postadress för att vi ska kunna nå er med information om bl.a. utflykter.

 

Som medlem stöttar du föreningen i dess arbete med att skapa en geopark. Du får också möjlighet att delta i våra medlemsarrangemang samt tillgång till vår medlemssida med information om händelser och fakta av olika slag.

 

 

Kontakt

Kontaka oss gärna via info@geoparkriddarhyttan.se

 

 

Styrelse

Föreningens styrelse består av;

 

Marléne Carlsson, ordförande. Tel. 073 665 20 80.

Har arbetat med kulturmiljöer under många år. Numera persionär.

 

Ingrid Grusell, ledamot. Tel. 0222-106 26.

Amatörgeolog och kunnig på mineral och bergarter. Medlem i Västerås amatörgeologiska sällskap.

 

Nils-Eric Wikström, ledamot. Tel. 0222-133 33

Pensionär och aktiv i bl.a. Riddarhyttans Hembygds- och Intresseförening.

 

Karl-Åke Nordebring, ledamot. Tel. 070 237 58 09

Pensionär men driver café Lokstallet 1093 tillsammans med hustrun Monia.

 

John Hong Isaksson, ledamot och kassör.

Apotekare i Skinnskatteberg.

 

Elof Engman, ledamot. Tel. 0222-131 10

Boende i Riddarhyttan och intresserad av kultur och historia.

 

Anna Jansson, ledamot. Tel. 0222-133 17, 070 543 25 01

Geovetare och boende i Riddarhyttan.

 

Jan-Ole Björkbacka, ledamot. Tel. 0222-419 87

Tidigare högstadielärare i samhällsorienterade ämnen, numera pensionerad.

 

Gösta Sjöholm, suppleant. Tel. 073 1024306

Religionshistoriker. Universitetslärare. Pensionär. Stort intresse för lokalhistoria. Sedan 1988 alltmer fritidsboende i Källfallet, Riddarhyttan.

 

 

—————————

 

Webansvarig är Anna Jansson.